Garantievoorwaarden Gear and Audio

Uw Gear and Audio product valt onder garantie bij defecten door fabricagefouten voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij een erkende dealer.
Als er een defect bestaat, zal Gear and Audio naar eigen keuze
(1) het product repareren zonder kosten, door middel van gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen
(2) het product vervangen door een functioneel gelijkwaardig product, dat is nieuw of gerenoveerd.
(3) restitutie van de oorspronkelijke aankoop prijs.

Dit betekent niet dat u uw koptelefoon kan misbruiken en daarna service kan verwachten.
We geven geen garantie op normale slijtage, opgeblazen speakers, kabelbreuk, gebogen jacks, krassen, verlies of diefstal. Deze garantie sluit schade als gevolg van misbruik, ongelukken, wijzigingen of andere oorzaken die niet zijn gebreken door fabricagefouten.
Bij aanpassing van uw product vervalt de garantie.

Een eventuele terugvordering is beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs.
Geen andere persoon is bevoegd om deze garantie aan te passen.
Uw verkoper is verantwoordelijk voor alle andere garanties.

Een aankoopbewijs is vereist om in aanmerking te komen op garantie.
Het risico van verzending en de kosten hiervan ligt bij de klant. Om transportschade te voorkomen moet zo mogelijk de originele verpakking worden gebruikt.