Disclaimer

Kenmerken en specificaties van de producten die op deze site beschreven en afgebeeld staan, kunnen in de loop van de productie wijzigingen ondergaan. Deze internetsite kan typografische fouten bevatten en de kleuren van de afgebeelde producten kunnen in praktijk lichtjes afwijken.
Raadpleeg uw dealer om na te gaan of kenmerken en specificaties effectief aan uw eisen voldoen.
Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

vragen neem dan contact op

Gear and Audio Audio NL

Salland 9 1948 RE Beverwijk
info@gearandaudio.com

T: 0251 222929
F: 0251 224258 (handelsnaam VOF carhifishop.nl)